Aula multinivell

SITUACIONS D’ORGANITZACIÓ AMB MULTINIVELL A L’ESCOLA RURAL: Aquest curs es va realitzar de manera simultània en dues escoles alhora:  Escola El Segrià (ZER HORTA DE LLEIDA) I Escola Els Pins (ZER BAGES) per facilitar l’assistència des d’arreu de Catalunya,  els dies 15 de febrer i 22 de març.  Va ser un èxit d’assistència i aprofitament. (Programa)
Resultats del treball realitzat a les jornades “Situacions multinivell a l’escola rural” el13/14, grup de Cabrianes.

CABRIANES

Resum jornada de treball (Marta)             Resum aportacions del grup treball (Xavi)