Bibliografia

BIBLIOGRAFIA  sobre Escola Rural


 • Bassa, R. ( 1996). L’escola rural o petita: passat, present i futur. Escola Catalana.

          Berlanga, S. (2003) Educación en el medio rural: análisis, perspectivas y propuestas. Zaragoza: Mira Editores.

          Boix, R. (2000) Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural. Barcelona: Graó-ICE.

          Boix, R. (2002) Educació, ruralitat i territori: la construcció d’una identitat pròpia. En Temps d’Educació, n. 26, 2n semestre del 2001/1er semestre de 2002, pp. 133-156. [PDF]

          Boix R. (Coord.) (2004) La escuela rural: funcionamiento y necesidades. Barcelona: Editorial Praxis.

          Boix, R. (2008) La escuela rural en Cataluña: problemáticas, propuestas y retos de futuro. Revista Aula Abierta volumen 35, n. 1,2. [PDF]

          Boix, R. (2011) ¿Qué queda de la escuela rural? Algunas reflexiones sobre la realidad pedagógica del aula multigrado. Revista Profesorado, 15 (2). Universidad de Granada [PDF]

          Boix R.; Guilera,M. ;Codina R., Varis...(1998) Trabajar en la escuela rural. Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica.

          Boix, R. Feu, J. i Soler, J. (2001) "Perspectives i reptes de l'escola rural a la Catalunya del segle XXI". A Repensar la Pedagogia, avui. Societat Catalana de Pedagogia. Barcelona

          Bustos, A. (2009) La escuela rural española ante un contexto en transformación. Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre 2009, pp. 449-461.[PDF]

          Campà, R. (1996). Els Mestres de l’escola rural. Escola Catalana

          Campà, R. (2002). I si parlem… d’escola rural? .Temps d’Educació.

          Corchón Alvarez, E. (2000) La escuela rural. Pasado, presente y perspectivas de futuro. Barcelona: Oikos-Tau.

          Domènech, J. (1995) L’escola rural a Catalunya: evolució i aspectos comparats. Consell Escolar de Catalunya

          Domingo,L. (2014) Contribucions pedagògiques de l’escola ruasl: la inclusió en les aules multinivel.

          Duran,A.; Geis, X.; Payaró M.;(2020) L’escola rural: petita , pública i de poble. Descobreix l’escola de les 3 P. Rosa Sensat

          Fernando Soria, JM., Agulló Díaz,Mª del C.(2005) El problema de l’escola rural durant la Segona República. Revista d’història i Educació

          Feu, J., Soler, J. (2001) “Més enllà de l’escola rural. Cap a un model integral i integrador de l’educació en el territori”. En Temps d’Educació, n. 26, 2n semestre del 2001/1er semestre de 2002, pp. 133-156.

          Gallardo, M.(2011). La escuela de contexto rural: ¿de la diferencia a la desigualdad? Revista Iberoamericana de Educación 55(5). [PDF]

          Guilera, M. (2003); ¿Qué compartimos los/as maestros/as de escuela rural? Un modelo organizativo que implica coordinación. En Senderi. Boletín de Educación en Valores.

          Guilera Maria (2003). Aprender en escuela rural

          LLevot,N., Garreta, J.  (2008) Escuela rural y sociedad. Edicions i publicacions de la UdL.

          MORA, M; Arnàiz, P  (2015) L’escola Parla. Recull de ponències i comunicacions. Graó.

  Els projectes interdisciplinaris: currículem dialogat. Pàg 46-47

  Observrm I calculem. Pàg 115-117

  Espai únic 0-6. Pàg 138-140.

  Sacs d’expressió oral. Pàg 162-164.

  Més enllà de l’escola. El treball per projectes. Pàg 223-225

  Tallers intercicles. Pàg 273-275

          PUJOL, D. (1990) Aproximació a la historia escolar de Ciuraba d’.Empordà. Escola Pública de Ciurana d’Empordà

          PUJOLÀS, P (2003) Aprendre junts alumnes diferents. Vic. Eumo

          Sepúlveda; M.P., y Gallardo, M. (2011). La escuela rural en la sociedad globalizada: nuevos caminos para una realidad silenciada. Revista Profesorado, 15(2).Universidad de Granada.  [PDF].

          Soler, J. (2005). L’escola rural a Catalunya el darrer quart de segle. Educació i historia: Revista d’història i educació

          Subirats, M. (2006). Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya. L’escola rural. Pàg 121-126. Publicacions i edicions de la UB.

          Tomlinson, C. (2001) El aula diversificada. Barcelona: Octaedro.

          Varis.( 2019). Proyecto FOPROMAR Erasmus+. La formación profesional y las competencias del maestro rural como dinamizador de la escuela rural.

   

  De camí a l'escola rural"  http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/zer1/index.

 • Revista cuadernos de pedagogia : Educación física en la escuela rural  -Febrer 2015 -accés lliure. Setembre de 2015-Tema del mes : Escuelas rurales, educar en un entorno que cambia – accés restringit a subscriptors

RECERCA UNIVERSITÀRIA

 •  Tesi doctoral de na Laura Domingo -abril 2014-   

- NOTÍCIES/ premsa

Febrer 2015 L’escola rural, una realitat necessària. 25 anys de la ZER Montsià.

Octubre 2014, al  Diari de l’educació: 

 L’escola rural: entre el reconeixement  i la por a desaparèixer. Part 1

 CEIER Programa de Coordinació dels Estudis i la Innovació de l’Escola Rural  15/04/2013

Diari el Punt. 13 d’octubre de 2008    “L’escola rural un model exportable a la ciutat”
 De prop. Educació i petits municipis nº 21     “Poble educador: un projecte educatiu necessari per al reequilibri social, educatiu i cultural del país”
Revista Guix. Febrer 2006. nº 322   “L’escola rural, nous reptes”
Monogràfic CCOO. Octubre 2003    “L’escola rural”