RECONEIXEMENTS AL COL.LECTIU DEL SECRETARIAT D’ESCOLA RURAL
  Premi “Mestres 68  El primer reconeixement va venir de l’associació “Mestres 68″, en l’edició del 2003, premi institucional.     Després, al 2008 ens va ser concedida la 
Creu de Sant Jordi
 “Per la valuosa  aportació d’aquest organisme a la renovació  pedagògica en un àmbit de l’educació que no sempre ha estat prou valorat.  En aquest sentit, ha promogut un model d’escola arrelada al territori, que dóna vida al seu municipi i que esdevé un àmbit de convivència i de dinamització sociocultural. El treball de coordinació del Secretariat procura optimitzar els recursos humans i materials de les escoles rurals tant com sigui possible.”    Abril 2008

Reconeixements a mestres d'escola rural: